pistes

5 i 6 juny 2021

recorregut

La filosofia de la marxa és la recerca contínua de carreteres atractives i poc transitades.. Són carreteres de muntanya i mantenir l'atenció en tot moment és indispensable per la nostra seguretat.